REGULAMIN

Sklep znajdujący się pod adresem www.elektromal.pl prowadzony jest przez firmę

P.H.U. ELEKTROMAL MAREK WOJDA

ul.Wańkowicza 10, 77-400 Złotów

tel. 533469109, e-mail: sklep@elektromal.pl

NIP: 7671000947, REGON: 570165805

Nr rachunku bankowego: (SBL)33 8941 0006 0013 9478 2000 0010

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.elektromal.pl jest sprzedaż (detaliczna i hurtowa) artykułów oświetleniowych.

2. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest Sklep internetowy elektromal.pl

3. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę w sklepie internetowym elektromal.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego. Dane te są informacją handlową i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Sformułowania użyte w niniejszym regulaminie (dalej jako: „Regulamin”) mają następujące znaczenie:

(a)Towary lub Produkty – towary prezentowane w Sklepie internetowym elektromal.pl;

(b)Sprzedawca – właściciel Sklepu internetowego elektromal.pl, P.H.U. „ELEKTROMAL Marek Wojda;

(c)Klient lub Zamawiający – każdy klient nabywający Towary;

(d)Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Korzystanie ze Sklepu internetowego elektromal.pl i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

6. W Sklepie internetowym elektromal.pl zakupów dokonuje się poprzez stronę internetową www.elektromal.pl na zasadach sklepu internetowego.

7. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym elektromal.pl przyjmowane są za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą realizowane. Zamówienia przyjmujemy 7 dni w tygodniu 24 h/dobę, natomiast realizujemy je od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8. Dostawa produktów realizowana jest w cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym elektromal.pl są wartościami brutto i zawierają podatek VAT.

9. Do lamp dodawane w komplecie są jedynie żarówki G9, GU10 halogenowe. Pozostałe Klient zakupuje sam, na własny koszt.

10. Uwaga! Zakupów w Sklepie Internetowym elektromal.pl dokonywać mogą tylko osoby pełnoletnie.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Zamawiający obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zamawiający obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zamawiającego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

PŁATNOŚCI

11. W Sklepie internetowym elektromal.pl istnieje możliwość płatności za pobraniem lub przelewem tradycyjnym .

12. W przypadku płatności za towar za pobraniem - zapłatę za towar wraz z opłatą transportową należy uiścić kurierowi w momencie odbioru towaru. Koszt całkowity za transport i obsługę płatności w tym przypadku wynosi 25 zł (waga paczki do 31kg)niezależnie od wartości zakupów.

13. W przypadku opłaty przelewem tradycyjnym wysyłka towaru następuję w momencie zaksięgowania opłaty. Koszt opłaty za transport wynosi w tym przypadku 15 zł. Przy dokonaniu zakupów na kwotę powyżej 500 zł i wyborze płatności przelewem tradycyjnym - wysyłka towaru darmowa(waga paczki do 31kg).

Zakupy powyżej 1tys zł tylko przelewem tradycyjnym na nasze konto.

CENY WYSYŁKI

14. Koszt wysyłki wynosi 15zł lub25zł (do 31kg wagi) i jest automatycznie doliczany do ostatecznej ceny zakupów. W szczególnych przypadkach np. waga paczki powyżej 31kg, zakupu lamp podłogowych, cena wysyłki jest wyższa, w zależności od modelu lampy.

15. Przy zakupach za kwotę powyżej 500 zł (dotyczy tylko płatności przelewem tradycyjnym(waga paczki do 31kg)

- wysyłka gratis. W przypadku płatności za towar za pobraniem (niezależnie od wartości zakupów), jak również w przypadku zakupów poniżej kwoty 500 zł i wyboru przelewu tradycyjnego jako formy płatności – wysyłka 15zł i 25 zł.(waga paczki do 31kg)

Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

16. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Wysyłki realizujemy wyłącznie na terenie Polski.

17. Wszystkie paczki są ubezpieczone do wartości przesyłki.

18. Przesyłki są wysyłane w ciągu 2dni (dotyczy dni roboczych) od złożenia zamówienie (dotyczy pobrania) i zaksięgowania opłaty (w przypadku przelewu tradycyjnego).W przypadku braku towaru w magazynie czas wysyłki może się wydłużyć .Po złożeniu zamówienia klient zostanie powiadomiony o czasie wysyłki.

19. Zamawiający zobowiązany jest do podania adresu dostawy, pod który w podanych godzinach będzie można dowieźć przesyłkę.

20. Wszelkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej DHL.

21. P.H.U.ELEKTROMAL nie odpowiada za szkody wynikłe w czasie transportu towaru.

22. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku znalezienia uszkodzonych (potłuczonych) elementów lamp, należy spisać wraz z kurierem protokół szkody (druk posiada kurier). Protokół ten jest podstawą do rozpatrzenia Państwa reklamacji, zgłoszonej w naszym sklepie. Dla naszego sklepu dokument ten jest bardzo ważny, ponieważ w Państwa i naszym imieniu możemy zgłaszać reklamacje do firm przewozowych, co pozwala polepszyć standard doręczania przesyłek oraz ubiegać się o zwrot należności za szkody powstałe w transporcie. Obowiązkiem firm kurierskich jest dbanie o paczki. W przypadku uszkodzenia lamp prosimy niezwłocznie zawiadomić Sklep internetowy elektromal.pl- e-mail: sklep@elektromal.pl lub telefonicznie 533469109

REKLAMACJE I GWARANCJE

23. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem internetowym elektromal.pl - e-mail: sklep@elektromal.pl lub telefonicznie: 533469109 Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu wysyłając produkt do sklepu na wyżej wymieniony adres, wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz kserokopią dowodu zakupu.

24. Ujawnione w czasie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie do 21 dni od daty dostarczenia towaru do sklepu.

25. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej produkt jest przekazywany Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt:

(a)Sklepu internetowego elektromal.pl - w przypadku uznania reklamacji (wykrycia wady produktu, która wystąpiła bez winy Klienta), lub

(b)Klienta - w przypadku, gdy wada produktu powstała np. na skutek nieprawidłowego użytkowania, przechowywania itp. (z winy Klienta), lub w przypadku, gdy wady nie stwierdzono.

26. Gwarancją nie są objęte:

(a)czynności przewidziane w instrukcjach obsługi lub instalacji do wykonania których zobowiązany jest Klient we własnym zakresie i na własny koszt;

(b) uszkodzenia mechaniczne, elektrostatyczne (w tym powstałe na wskutek wyładowań atmosferycznych), termiczne (z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku emisji ciepła, prawidłowo dobranego żarnika) spowodowane wilgocią lub wodą lub celowe uszkodzenie produktu;

(c)uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego ze specyfikacją techniczną montażu, użytkowania, przechowywania czy konserwacji;

(d)uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji, instalacji wszelkich samodzielnych napraw, przeróbek dokonywanych przez Klienta.

ZWROT TOWARU

27. Zgodnie z polskim prawem przy transakcjach na odległość Klient ma prawo dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyny.

28. Towar powinien być zwrócony w takim stanie, w jakim został zakupiony - w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu wraz z dowodem zakupu oraz wszelkimi produktami, które zostały dołączone gratis, nadający się do dalszej odsprzedaży.

29. Zwrot należności do Zamawiającego nastąpi w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu nieuszkodzonego, zwracanego towaru, przelewem bankowym na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

30. P.H.U.ELEKTROMAL zastrzega sobie prawo do:

(a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia;

(b) wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego;

(c) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;

(d) przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.

31. P.H.U.ELEKTROMAL nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania systemów, sieci).

32. P.H.U.ELEKTROMAL nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z powodu braku towaru.

33. P.H.U.ELEKTROMAL nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie.

34. Autorzy serwisu dołożyli wszelkich możliwych starań, aby prezentowane informacje były prawdziwe i aktualne.

35. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

36. Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO” informujemy, że nasz sklep internetowy administratorem danych osobowych jest firmą P.H.U. ELEKTROMAL MAREK WOJDA, NIP: 7671000947, REGON: 570165805 z siedzibą w Złotowie, ul.Wańkowicza 10

37. Administrator danych może pozyskiwać następujące dane osobowe, imię, nazwisko, adres email, nr telefonu oraz adres zamieszkania lub kontaktowy.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym, wysyłki towaru, ewentualnych zwrotów, wymiany towarów oraz realizacji usług gwarancyjnych.

Otrzymane dane osobowe będą przetwarzane po uzyskaniu zgody osoby przekazującej, w celu założenia konta w sklepie internetowym, mogące ułatwiać dokonywanie zamówień, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO.

Podane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora przez okres dwóch lat.

Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w sekretariacie firmy oraz na stronie internetowej.

Informujemy, że osoba podająca dane ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

38. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować pod numer telefonu: 533469109 lub na e-mail: sklep@elektromal.pl

UTYLIZACJA SPRZĘTU

Zgodnie z artykułem 39[2] ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy iż punkty zbierania zużytego sprzętu
znajdują się:

  1. Szpitalna 38, 77-400 Złotów
    Miejski Zakład Usług Komunalnych
  2. Wincentego Witosa 16ab, 64-920 Piła
    Firma "E-Eko" Utylizacja Odpadów Elektronicznych

Zgodnie z artykułem 37 ustawy 4 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy iż

  1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 midx2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.